• Giao lưu doanh nghiệp
  Giao lưu với doanh nghiệp Hội thi sáng tạo sản phẩm lần 3
 • Sản phẩm nghiên cứu đa dạng
  Sản phẩm thực phẩm ở Hội thi
 • Sinh viên
  Sinh viên tham gia Hội thi
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hình tham quan thực tế
  Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực tập tại các phòng thí nghiệm, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình tham quan thực tế các nhà máy sản xuất phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
 • Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo của Viện luôn gắn kết với thực tế công việc ngoài xã hội.
 • FoodTech
  Khoa đào tạo các chuyên ngành:* Công nghệ thực phẩm * Công nghệ Sinh học * Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hoạt động ngoại khóa
  Đoàn Viện luôn luôn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên và đoàn viên của Viện.
 • Nghiên cứu khoa học
  Song song với học lý thuyết, các em sinh viên còn được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Viện.
 • Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng
  Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng với sức trẻ trên một khối đoàn kết, trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng luôn đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.


Thông báo lịch nộp bài và bảo vệ đồ án DHTP8, CDTP15

Ngày đăng: 26-04-2016
Đọc: 1692 lượt

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo và tốt nghiệp,Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thông báo thời gian nộp, bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

1.ĐHTP8 đợt bảo vệ tháng 6

 Thời gian nộp báo cáo:  30-31/5/2016

Thời gian bảo vệ:           05-08/6/2016

 Ghi chú : Sinh viên nộp 2 quyển và 1 CD ghi nội dung của đồ án về giáo vụ. Các Bộ môn lên lịch cụ thể thông báo cho sinh viên

 2. ĐHTP8 đợt bảo vệ tháng 8

Thời gian nộp báo cáo:   01-02/8/2016

Thời gian bảo vệ:           07-09/8/2016

 Ghi chú : Sinh viên nộp 2 quyển và 1 CD ghi nội dung của đồ án về giáo vụ

 3. CDTP15

Thời gian nộp báo cáo:   16-17/5/2016

Các Bộ môn chấm báo cáo sau đó 1 tuần

Ghi chú : Sinh viên nộp 2 quyển và 1 CD ghi nội dung của đồ án về giáo vụ

Các Thầy cô hướng dẫn, giáo viến chủ nhiệm thông báo đến các em sinh viên và nộp đúng thời hạn trên.

 Xem File đính kèm  
 Hôm qua: 133 
|
 Hôm nay: 30