• Giao lưu doanh nghiệp
  Giao lưu với doanh nghiệp Hội thi sáng tạo sản phẩm lần 3
 • Sản phẩm nghiên cứu đa dạng
  Sản phẩm thực phẩm ở Hội thi
 • Sinh viên
  Sinh viên tham gia Hội thi
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hình tham quan thực tế
  Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực tập tại các phòng thí nghiệm, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình tham quan thực tế các nhà máy sản xuất phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
 • Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo của Viện luôn gắn kết với thực tế công việc ngoài xã hội.
 • FoodTech
  Khoa đào tạo các chuyên ngành:* Công nghệ thực phẩm * Công nghệ Sinh học * Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hoạt động ngoại khóa
  Đoàn Viện luôn luôn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên và đoàn viên của Viện.
 • Nghiên cứu khoa học
  Song song với học lý thuyết, các em sinh viên còn được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Viện.
 • Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng
  Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng với sức trẻ trên một khối đoàn kết, trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng luôn đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.


Chương trình đào tạo - Công nghệ Thực phẩm (Food Engineering Technology)

Ngày đăng: 16-06-2016
Đọc: 1517 lượt

A.   Mission Statement (Sứ mệnh của Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh)

The mission of Industrial University of Ho Chi Minh City is published in the document "Strategy of IUH in 2016-2020 period and vision to 2025", which can be found at http://www.iuh.edu.vn/. An English translation is:

“The University offers high quality human resources; with professional skills in the fields of engineering, technology, scientific research and technology transfer; contributing effectively to the socio-economic development of the Industry and Trade sector and country.”

B.   Introduction the Food Program (Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm)

Food Engineering Technology (FET) is a multidisciplinary field that combines engineering technology, the physical sciences, biochemistry microbiology, sensory evaluation to production processes for the industrial sector that focuses on the production of food.  FET includes the practical application of mechanical, chemical, industrial, and instrumentation and control engineering technologies for packaging, ingredient production of food products and services. In addition to the faculty dedicated to FET, the program uses faculty from Chemical Engineering, Environmental Science and Technology Institute, Mechanical Engineering, and Electrical Engineering programs to maintain and development program adapting the updating of curriculum focus on engineering and technology. With the strength of agricultural raw material in our country, FET get a contribution to Vietnam food manufacturers/businessmen to improve and develop traditional foods in industrial scale, that bring economic efficiency to the country


C. Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives):

The program has defined Program Educational Objectives (PEO) to be accomplishments that we expect our graduates to have achieved 5 years after graduation. We expect that our graduates, within 5 years after graduation, will achieve the following goals in their careers:

 • Analyze, design, and provide technical and managerial solutions for practical food technology systems.
 • Communicate effectively and work well on team-based engineering and managerial projects.
 • Be successful  in food engineering technology positions and related engineering technology areas as demonstrated by promotions, increased responsibility, or other professional recognitions.
 • Pursue continued professional development and higher degree programs.

D. Chuẩn đầu ra (Student Outcomes)

 1. An ability to select and apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to food engineering technology activities;
 2. An ability to select and apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to engineering technology problems that require the application of principles and applied procedures or methodologies;
 3. An ability to conduct standard tests and measurements; to conduct, analyze, and interpret experiments; and to apply experimental results to improve processes;
 4. An ability to design systems, components, or processes for food engineering technology problems appropriate to program educational objectives;
 5. An ability to function effectively as member of a technical teams;
 6. An ability to identify, analyze, and solve engineering technology problems;
 7. An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and nontechnical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literatures;
 8. A knowledge of the impact of engineering technology solutions in a societal and global context;
 9. An understanding of the need for, and an ability to engage in, continuing professional development;
 10. An understanding of professional, ethical, legal, security, and social issues and responsibilities;
 11. A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement;

E. Khung chương trình dự kiến (Curriculum) File đính kèm
  
 Hôm qua: 145 
|
 Hôm nay: 94