• Giao lưu doanh nghiệp
  Giao lưu với doanh nghiệp Hội thi sáng tạo sản phẩm lần 3
 • Sản phẩm nghiên cứu đa dạng
  Sản phẩm thực phẩm ở Hội thi
 • Sinh viên
  Sinh viên tham gia Hội thi
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hình tham quan thực tế
  Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực tập tại các phòng thí nghiệm, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình tham quan thực tế các nhà máy sản xuất phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
 • Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo của Viện luôn gắn kết với thực tế công việc ngoài xã hội.
 • FoodTech
  Khoa đào tạo các chuyên ngành:* Công nghệ thực phẩm * Công nghệ Sinh học * Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hoạt động ngoại khóa
  Đoàn Viện luôn luôn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên và đoàn viên của Viện.
 • Nghiên cứu khoa học
  Song song với học lý thuyết, các em sinh viên còn được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Viện.
 • Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng
  Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng với sức trẻ trên một khối đoàn kết, trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng luôn đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.


Một số hội thảo năm 2011

Ngày đăng: 08-12-2010
Đọc: 6018 lượt

Trong năm 2011 có rất nhiều hội thảo liên quan đến thực phẩm và sinh học. Sau đây tôi xin giới thiệu trước một số hội thảo có liên quan đến chuyên ngành:

 

1/II International Symposium on Underutilized Plants: Crops for the Future - Beyond Food Security

June 27 - July 1, 2011, Kuala Lumpur (Malaysia)

http://www.cffsymposium2011.org/index.html

2/ Conference: Sustainable vegetable production in South East Asia

http://www.vegsea2011.ugent.be/

- 14 - 17 March 2011, Salatiga, Central Java, Indonesia

3/ Asean Food Conference

http://www.aseanfoodconference.com/

- 16-18 June 2011,i Thailand

Yêu cầu của bài viết:

http://www.aseanfoodconference.com/conference_program.php

4/ 7th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding

Biotechnological advances in In Vitro Horticultural Breeding

http://www.ivchb2011.ugent.be/index.php?MenuItem=keydates

- September 18-22, 2011, Ghent (Belgium)

5/ Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems

http://www.kmutt.ac.th/SEAsia2011

* I International Symposium on Postharvest Pest and Disease Management in Exporting Horticultural Crops

* Asia Pacific Symposium on Postharvest Quality Management of Root and Tuber Crops

- December 3-6, 2011, Bangkok (Thailand)

6/ International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals (QMSCO 2011).

- December 3-6, 2011, Bangkok (Thailand)

http://www.kmutt.ac.th/QMSCO2011/registration.html

7/ International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits - Royal Flora 2011

- November 15-18, 2011, Chiang Mai (Thailand)

http://www.ishs.org/calendar/royalflora_medicinal.pdf

8/I International Symposium on Cashew Nut

- December 9-12, 2011, Madurai (India)

Info: Dr. Chandran Ravindran, Assistant Professor, KVK, AC & RI, Tamil Nadu Agricultural University, Madurai, 625104 (Tamil Nadu), India. Phone: (91)452-2422955, Fax: (91)452-2422785, E-mail: ravi_hort@yahoo.com

 

Tại Việt Nam

1/ Tháng 4-6: Hội nghị khoa học trường (sẽ thông báo chính thức thời gian sau)

2/ Tháng 11: Hội nghị quốc tế về thực phẩm (sẽ thông báo chính thức thời gian sau)

 

Có thể cập nhật thông tin tại:

http://www.ishs.org/calendar/

 

Chúc các bạn thành công

(Trích từ FB của Đàm Sao Mai)

 

Hai hội nghị này đã được Thầy Thanh giới thiệu kỹ treên web của Viện

 

Hội nghị Công nghệ Sinh học ĐNA tổ chức tại ĐHBK Hà Nôi
http://rc3bio.hut.edu.vn/

Hội nghị về Khoa học cảm quan Pangborn 2011 tổ chức tại Nhật Bản
http://www.pangborn2009.com/

 

 


  
 Hôm qua: 133 
|
 Hôm nay: 30